Đúng ra cái tên V-League vẫn thích hợp nhất, chỉ cần nói đến là thế giới đã biết của Việt Nam. Hiện nay có mấy giải bóng của Đông Nam Á đều mang cái tên Super League như: Indonesia Super League, Malaysia Super League... nên cái tên Super League chẳng ai biết mô mà lần.

Ủng hộ việc quay lại tên V-League!