Em muốn hỏi các Anh địa chỉ đăng ký được sinh sống ở làng thanh niên tình nguyện. Em là dân Cần Thơ muốn được đi xa tự mình tạo lập cuộc sống.Cho em chỗ nào càng khổ càng tốt.Em cám ơn rất nhiều