e thấy là admin nên thay đổi giao diện web cũng như 4rum ạ. để cái hình ảnh màu xanh của 4rum mà khó chịu với Công Thanh quá. A admin bớt chút thời gian đi làm lại đi ạ thanh Hóa mình bây giờ đã khác rồi mà