Không biết công ty xây dựng nào trúng thầu đoạn cao tốc từ Ninh Bình đến hết địa phận tỉnh vậy? Bác nào đã có thông tin chưa>