Vào một đêm có 3 tên cướp vào cướp 1 ngân hàng với biệt tài phá khóa của mình chúng đã phá khóa và vào được 1 phòng lạnh trong đó có rất nhiêu các thùng khi mở thùng ra chúng thấy rất nhiều các hộp sữa chua chúng nghĩ:thì ra bọn cớm đã biết chúng ta vào đây cướp nên đã đánh cháo hết tiền thành những hộp sữa chua này đã vậy chúng ta sẽ chợi lại bằng cách ăn hết số sữa chua này để mai báo sẽ đăng tin bọn cướp đã ung dung ăn điểm tâm trong ngân hàng phố Sau khi đã ăn no chúng ra về.Hôm sau báo đăng tin :đêm qua những tên cướp đã khoắng sạch ngân hàng tinh trùngcủa thành phố


ọe ọe