BÀI CA HY VỌNG

Sáng tác: Văn Ký
Chuyển soạn cho Guitar: Hải Thoại
Guitarists: Jerrymouse