Hôm nay đội tập trung chuẩn bị mùa giải mới, bác nào có thông tin + hình ảnh của đội ngày hôm nay không cập nhật cho em biết với ạ.