Có bác nào bít giá cửa nhựa, lõi sắt nào rẻ mà thơm ở th mình ko?. Với s = 190x85 10 bộ 120x60 10 bộ
Tks cả nhà