Trước báo giới, trung vệ Pique khẳng định những người dân xứ Catalan đã đúng khi kêu gọi quyền độc lập.

Vào ngày 9/11 tới, xứ Catalan sẽ trưng cầu ý kiến người dân về vấn đề tách khỏi Tây Ban Nha....