Đối thoại giữa phatgoc và Tú bờm

1 Tin nhắn khách

  1. [IMG]http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/62/C4/3.jpg[/IMG][IMG]http://hoangclub.vn/Avatar/1/HoangClub_Vn-Avatar/depbaco.jpg[/IMG]
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 1 của 1