Đối thoại giữa bachcamthuy và ime

2 Tin nhắn khách

  1. mai anh xuống ko anh Bach
  2. anh 30/4 co xuong off khong a?
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 2 của 2