Đối thoại giữa Lê Duy Dũng và changlee

3 Tin nhắn khách

  1. ko hiểu thì thôi
  2. Cháu ứ hiểu
  3. he hè thu thu xuân xuân nhanh nhanh
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 3 của 3