Đối thoại giữa jerrymouse và redbear

6 Tin nhắn khách

  1. Hế nhô chú Chuột! Cuối năm công việc có bận không chú? Kính chúc chú năm mới luôn khỏe và vui ạ
  2. Cháu nhình ở cái màn hình của cháu, hì...
    Chắc tết tới cháu sẽ viền, 3 cái tết xa qua rồi - nhớ tết quê lắm rồi. Hix
  3. Rứa cháu nhình ở mô? Khi mô cháu viền quê?
  4. Cháu ít cuôi TV lắm, nhưng cứ biết chú là được rồi. Khi mô cháu viền, chú cho cháu gặp cấy nhá.
  5. Răng mà biết hả gấu, cuôi tv à?
  6. Cháu biết mặt chú rồi nhá! Hì
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 6 của 6