Đối thoại giữa Tú bờm và Mèo Đầu Gấu

4 Tin nhắn khách

  1. Anh k ra được.
    Hẹn anh em hôm khác nhé
  2. Vâng , có gì call e nhớ
  3. Anh chưa biết. Để hôm đấy có gì anh alo em
  4. a còi ê
    15 a có ra HN k?
    e Kaka đây
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 4 của 4