Đối thoại giữa Tú bờm và chipcat

3 Tin nhắn khách

  1. Anh bận không ra được. Hẹn em dịp khác nhé
  2. anh Tú trận tới có ra sân không, cho em cái áo hehe
  3. Đưa yahoo cho anh nào em...
    Không thì add nick anh nhé
    Tucoi@ymail.com add hết cả nhé
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 3 của 3