Đối thoại giữa Mr Chau và giango

2 Tin nhắn khách

  1. Cảm ơn em! Anh chỉ phụ trách diễn đàn, còn trang chủ Admin phụ trách. Anh cũng đã chuyển ý kiến của em đến Admin - chưa thấy trả lời!
    Thông cảm nha!
  2. Chảo a! a ơi! Mùa giải mới với nhiều đổi mới! e xin kién nghị trang chủ mình nên thay đổi hình ảnh bên trái được k a? e thấy nó " cũ" quá!?
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 2 của 2