Đối thoại giữa Mr Nem và changlee

3 Tin nhắn khách

  1. Mobile: 0986 212 282
  2. chú nt cháu lấy lại kấy sđt kấy. số cháu 0985715275
  3. Chi đá hỉm ?
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 3 của 3