Đối thoại giữa Baggio và saothanh36037

3 Tin nhắn khách

  1. Chưa, vẫn đang còn đau chân cơ mà !!!huhuhuuuuuuuuuuu
  2. Đại huynh, cuối tuần này khỏi chấn thương chưa?
  3. ăn sáng chưa anh, ra Ánh Dương ăn sáng anh ơi
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 3 của 3