Đối thoại giữa phatgoc và redbear

1 Tin nhắn khách

  1. Chú hỏi thì cháu trả lời ,mà cháu hỏi thì chú im re. Chán chú quá... Mai mốt ứ trả lời câu mô của chú nữa.
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 1 của 1