PDA

Xem bản đầy đủ : Chả bít bác Chuột còn làm sếp chỗ này nữa không ? :)MrLee
07-03-2012, 06:31 PM
bực cả mình!
hôm trước mới nhấc ĐT bàn lên gọi thì " .... chưa thanh toán cước nên khóa ...." hỏi người nhà thì " tháng này chả thấy ai đến thu cả" trong khi người ở nhà 24/24 .
lên bưu điện tỉnh thanh toán hỏi thì " .... người thu mới nên chắc sót nhà anh... " hay thật, không đến thu cũng chả báo câu nào, cứ cắt phéng là xong , bực mềnh
Sang quầy LSTV chuyển gói kênh 69k lên 7 mấy k ( nghe quảng cáo có thêm 2 kênh HD - mà có từ 6,7 tháng trước :( ) về nhà bật lên thì sọc ngang sọc dọc. được 2 ngày xem đc mỗi iTVHD, HDvip1 màn hình đen ngòm,các kênh khác vẫn OK. call 119 được mỗi câu " đang bảo trì, chưa biết khi nào đc " bực mềnh , trả lời chả ngọt như những gì mềnh tưởng tượng về các em điện thoại viên .
lại lôi đt bàn ra call , vẫn câu "....... chưa thanh toán cước nên khóa .... " ( tức là mềnh đã thanh toán đc 4 đến 5 ngày, vẫn bị khóa) bậc hết kả mềnh
đến hôm nay 1 anh gọi nói tối anh reset lại đầu thu giúp em. tối về chả bít thế nào
so sánh tý, cũng hôm qua hôm kia chị thu cước bên Vịt teo mấy lần call cho mềnh thu cước không đc , lên tận ga Thanh Hóa thu hộ mềnh ( có việc lên ga mua vé, chị ý chạy lên thu . hì )
kết : ai nghĩ thế nào thì nghĩ

jerrymouse
09-03-2012, 03:17 PM
Bận quá giờ vào mới biết.
Cảm ơn MrLee đã phản ánh thông tin, đã xử lý được chưa? cho biết thêm địa chỉ nhà, số máy cố định Jerry sẽ cho tiến hành ngay nếu còn tồn tại.