PDA

Xem bản đầy đủ : Địa cực của miền đất Thanh Hóasilviculture
14-06-2011, 08:35 PM
Xin được các bác chỉ giáo thêm thông tin về địa lý quê mình. Các điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của Thanh Hóa nằm ở đâu? (xin hãy nói địa danh nhỏ hơn cấp hành chính xã)