PDA

Xem bản đầy đủ : Vầng Trăng Khóc All Versiontranhuy83
13-01-2011, 08:20 AM
Made in VietNam

http://www.youtube.com/watch?v=Xc1R117g7vo&feature=player_embedded

China

http://www.youtube.com/watch?v=qHhLM2XiJCw&feature=player_embedded

Lao's

http://www.youtube.com/watch?v=T5XJazf1m5k&feature=player_embedded#!

Campuchia

http://www.youtube.com/watch?v=h5sBplzp5mg&feature=player_embedded#!

H'Mong

http://www.youtube.com/watch?v=6tKG1kHmBCY&feature=player_embedded#!