PDA

Xem bản đầy đủ : FPT mua lại EVNTelecom.DOIC4ANHHUNG
28-10-2010, 12:04 PM
Văn phòng Chính phủ ngày 26-10 đã thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, đồng ý cho EVN chọn nhà đầu tư chiến lược trong nước trong việc mua cổ phần khi cổ phần hóa Công ty Thông tin - viễn thông điện lực (EVNTelecom) thuộc Công ty CP FPT và Công ty FPT Telecom.
Theo kết luận số 285/TB-VPCP, Thủ tướng yêu cầu, EVN, Công ty CP FPT và Công ty FPT Telecom phải cùng nhau nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ trong suốt quá trình hoạt động của EVNTelecom sau khi cổ phần.
Thủ tướng cũng giao Bộ Công thương chỉ đạo EVN hoàn chỉnh đề án để trình Thủ tướng xem xét quyết định.