PDA

Xem bản đầy đủ : Cấu tạoBINHBE
22-01-2010, 07:38 AM
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LWuHX2VVaws&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LWuHX2VVaws&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>

Hùng Phạm
22-01-2010, 10:44 AM
Lên đại học mình sợ nhất là đi học, thi lại thì không biết bao nhiêu mà kể.

thuc0123
22-01-2010, 12:02 PM
hjx ! đúng là dân Xây Dựng có khác...