PDA

Xem bản đầy đủ : Thơ toàn vần huyền !!!!(theo 24h.com.vn)leqhung
25-06-2008, 01:48 PM
Mình thù thằng Bần !

Mình rầu rầu lòng vì mùa màng vừa rồi tồi tàn
Mà nàng nhà mình thì liền mồm càm ràm
Mình phiền lòng, mình cùn, mình “làm càn”
Mình bèn “cầm đồ” nào vòng vàng, bàn là...
Và rồi mình vùi đầu vào bài cào, vào bàn đề
Mình còn khề khà, lề mề cùng bàn đèn
Rồi dần dần nhà mình đầy người vào... đòi tiền
Nàng nhà mình thì thầm cùng mình rằng:
“Từ ngày nào mình là người đàng hoàng
Mình đừng cùn mà thành người nhà... thằng Bần”!
Nàng càng bàn mình càng buồn, lòng càng bàng hoàng
Và mình thề: Từ rày mình chừa bàn đèn, chừa bài cào
Còn đề thì đừng hòng mình chừa
(À, mình nhầm... Mình thề chừa đề)
Rồi mình cùng nàng vùi đầu vào làm đồng,
Rồi làm vườn, rồi trồng hành và trồng cà
Nhờ làm đồng, dần dần mình thành giàu
Mình dành tiền, cầm đồ cùng vòng vàng về
Rồi mình thì thầm cùng nàng: “Này mình à,
Còn thừa tiền là nhờ hồi nào mình tài tình,
Mình cầm tiền này rồi dùng gì thì dùng”!
Nàng nhà mình là người nghiền truyền hình
Mình thầm cầm tiền đèo “truyền hình” về nhà liền
Nhìn truyền hình, nàng nhà mình trầm trồ,
Nàng đùa rằng: “Hừm, mình là người chồng vàng”!
Rồi nàng cùng mình vào giường và... cười cười hoài!