PDA

Xem bản đầy đủ : Video Clip trận XMCT TH - Thể CôngDr Le
19-04-2009, 10:03 PM
Phía trước là bầu trời


<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CSGg-P-AIbI&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CSGg-P-AIbI&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Oliveira 2’ (Thể Công mở tỉ số trận đấu)

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UrP4G_u1llc&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UrP4G_u1llc&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Alejandro 7’ (XMCT TH gỡ hòa 1-1)

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/x7W7-CJN4Sc&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/x7W7-CJN4Sc&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Rogelio 58’ (XMCT TH nhấn chìm Thể Công)

dauchamhoi
19-04-2009, 11:03 PM
Cái này hoàng tráng quá nhưng thêm cái nền như anh Hùng làm thì hoành tráng hơn đó. chúc mừng chiến thắng của TH.