PDA

Xem bản đầy đủ : Không tìm thấyfirework
07-04-2009, 12:32 PM
Tại sao trước đây có cái Topic gì đại loại như "Ngày này năm xưa" mà bây giờ em không tài nào tìm thấy nhỉ?

Mr Chau
07-04-2009, 01:23 PM
Tại sao trước đây có cái Topic gì đại loại như "Ngày này năm xưa" mà bây giờ em không tài nào tìm thấy nhỉ?
Có lẽ bạn nhớ nhầm với diễn đàn nào đó, mình cũng đã tìm và nhớ hình như chưa có topic này.
Nếu bạn có thời gian update thông tin thì lập topic đó nhé!

MrLee
07-04-2009, 01:24 PM
Tại sao trước đây có cái Topic gì đại loại như "Ngày này năm xưa" mà bây giờ em không tài nào tìm thấy nhỉ?

Ngày này năm xưa ở báo bóng đá đó Pác :D