PDA

Xem bản đầy đủ : Giúp A_Z với ạ!a_z
22-03-2009, 09:50 AM
không hiểu sao mỗi lần vào diễn đàn là lại một lần phải đổi Pass, không đổi thì không thể vào được.Bó tay.kiểu này thì cháu ngại lém.

Mr Chau
22-03-2009, 10:40 AM
không hiểu sao mỗi lần vào diễn đàn là lại một lần phải đổi Pass, không đổi thì không thể vào được.Bó tay.kiểu này thì cháu ngại lém.
Mọi người vẫn vào bình thường, không ai gặp trường hợp này. Bạn xem lại trình duyệt nhé!

bachcamthuy
22-03-2009, 11:14 AM
không hiểu sao mỗi lần vào diễn đàn là lại một lần phải đổi Pass, không đổi thì không thể vào được.Bó tay.kiểu này thì cháu ngại lém.

Em thấy vẫn bình thường mờ, hay Bác có cài phần mềm đặc biệt nào khác như Backlogger 2.0 hay PERFECT KEYLOGER V1.62 nó cũng có thể đổi mã phím của bác đó. HIhih

Hùng Phạm
22-03-2009, 02:00 PM
Nhà cháu cũng vào phình phường mà

Tú bờm
22-03-2009, 02:06 PM
=))
Cái này hiểu rồi. Vì diễn đàn chuyển giao diện mới. Tự động chuyển ký tự nên khi bạn đăng nhập chuyển các ký tự theo trình tự có sẵn =))

MrLee
22-03-2009, 02:41 PM
đặt chế độ remember Pass cho đỡ nhọc ( nếu dùng máy cá nhân )