PDA

Xem bản đầy đủ : Hình ảnh Thanh Hóa- Gia Lai - chuyến đi đầy ý nghĩa.Lê Duy Dũng
01-04-2014, 12:23 PM
Trận đấu Thanh Hóa - Gia Lai tuy có kết quả hòa nhưng mang đến nhiều cảm xúc cho nguời hâm mộ xứ Thanh. Những cuộc hội ngộ giao lưu cổ động viên ba miền. Cuộc giao của cầu thủ với ban huấn luyện và cầu thủ. Vuợt qua hàng ngàn cây số cổ động viên đã có mặt tại Gia Lai.
Đoàn Thanh Hóa , Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Miền Nam đã hội tụ tại Gia Lai tham quan trạ Hàm Rồng và diễu hành khắp Playku.
Sau đây là những hoạt động của đoàn tại Gia Lai.

http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/1184976_212505772292576_142892467_n_zps2f8ae6fb.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/1184976_212505772292576_142892467_n_zps2f8ae6fb.jp g.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/1184976_212505772292576_142892467_n_zps2f8ae6fb.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/1184976_212505772292576_142892467_n_zps2f8ae6fb.jp g.html)
Đoàn Thanh Hóa có mặt sớm nhất khi sáng thứ 7 ngày 29 đã có mặt tại Playku

http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/1970780_694548510584481_1430452126_n_zps8f5883a6.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/1970780_694548510584481_1430452126_n_zps8f5883a6.j pg.html)
CĐV tại Miền Nam xuất phát.

http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/10157212_740405182657883_412749546_n_zps7ec8b250.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/10157212_740405182657883_412749546_n_zps7ec8b250.j pg.html)
Thăm Quan Học Viên Hoàng Anh Gia Lai JMG chụp hình chung ông NGuyễn Văn Vinh- cựu giám đốc Kỹ thuật HAGL - đồng sáng lập học viện tại Gia Lai

http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/10172802_534332993352258_617876403_n_zps57351ecf.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/10172802_534332993352258_617876403_n_zps57351ecf.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/1900171_294478137374430_1056096287_n_zpsa5bff255.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/1900171_294478137374430_1056096287_n_zpsa5bff255.j pg.html)
CLB tổ chức gặp gỡ trao giấy khen cho thành viên xuất sắc của cổ động viên tại Tây Nguyên

http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/10157212_740405182657883_412749546_n_zps7ec8b250.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/10157212_740405182657883_412749546_n_zps7ec8b250.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/1486574_449418608523957_852260211_n_zps707a2075.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/1486574_449418608523957_852260211_n_zps707a2075.jp g.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/10153879_559371594162000_1768041727_n_zps3bc7d803. jpg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/10153879_559371594162000_1768041727_n_zps3bc7d803. jpg.html)
Giao lưu cùng cổ động viên tại khách sạn

http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/1012893_742924379060091_613271435_n_zps0f7bb510.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/1012893_742924379060091_613271435_n_zps0f7bb510.jp g.html)
Lãnh đạo tỉnh và CLB chụp ảnh lưu niệm cùng cổ động viên
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/1975040_428426740626505_1809749742_n_zps0f740309.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/1975040_428426740626505_1809749742_n_zps0f740309.j pg.html)
Cơn Lốc Vàng Tại Playku
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/10168217_449418181857333_1142060236_n_zps19282c3d. jpg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/10168217_449418181857333_1142060236_n_zps19282c3d. jpg.html)
Cầu thủ chúng ta khởi động
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/1234538_559371887495304_853325674_n_zps01830cca.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/1234538_559371887495304_853325674_n_zps01830cca.jp g.html)
Hội cổ động viên Gia Lai - Thanh Hóa giao lưu truớc trận

Lê Duy Dũng
01-04-2014, 12:41 PM
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/912585_681336358597692_1927421657_n_zps05572d0a.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/912585_681336358597692_1927421657_n_zps05572d0a.jp g.html)
CĐV nhỉ và HLV Mai Đức Chung
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10172863_559390550826771_400032709_n_zpsaaaf12fd.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10172863_559390550826771_400032709_n_zpsaaaf12fd.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10169310_559390427493450_1483396913_n_zps8ad109f7. jpg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10169310_559390427493450_1483396913_n_zps8ad109f7. jpg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10170694_559388924160267_458330292_n_zps60b16c1a.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10170694_559388924160267_458330292_n_zps60b16c1a.j pg.html)

http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10169247_559381900827636_1021339042_n_zps9033d2aa. jpg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10169247_559381900827636_1021339042_n_zps9033d2aa. jpg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10171049_559392920826534_1398197532_n_zpsbb9d7013. jpg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10171049_559392920826534_1398197532_n_zpsbb9d7013. jpg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10171049_559392920826534_1398197532_n_zpsbb9d7013. jpg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10171049_559392920826534_1398197532_n_zpsbb9d7013. jpg.html)

http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10169310_559388974160262_611335805_n_zpsefea390b.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10169310_559388974160262_611335805_n_zpsefea390b.j pg.html)

Lê Duy Dũng
01-04-2014, 01:01 PM
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10168176_559381004161059_924066030_n_zpsce23ec9b.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10168176_559381004161059_924066030_n_zpsce23ec9b.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10157263_559392594159900_1449338492_n_zpsb5332b66. jpg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10157263_559392594159900_1449338492_n_zpsb5332b66. jpg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10168171_559390354160124_1885039285_n_zps6814c3bf. jpg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10168171_559390354160124_1885039285_n_zps6814c3bf. jpg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10168162_559381094161050_436309700_n_zps0074c111.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10168162_559381094161050_436309700_n_zps0074c111.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10168162_559381094161050_436309700_n_zps0074c111.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10168162_559381094161050_436309700_n_zps0074c111.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10168162_559381094161050_436309700_n_zps0074c111.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10168162_559381094161050_436309700_n_zps0074c111.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10167948_559389780826848_1033385812_n_zpsc76aa223. jpg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10167948_559389780826848_1033385812_n_zpsc76aa223. jpg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10155203_559393207493172_117545964_n_zps381366a5.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10155203_559393207493172_117545964_n_zps381366a5.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10155947_559380937494399_201539290_n_zps64e4497a.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10155947_559380937494399_201539290_n_zps64e4497a.j pg.html)

Lê Duy Dũng
01-04-2014, 01:04 PM
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10156100_559389144160245_887787849_n_zpse31768b5.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10156100_559389144160245_887787849_n_zpse31768b5.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10155713_559389630826863_168145368_n_zpsbb6bec4e.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10155713_559389630826863_168145368_n_zpsbb6bec4e.j pg.html)
GIA LAI - ĐÀ NẴNG GIAO LƯU

http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10154962_559381220827704_579456414_n_zps638d7ca5.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10154962_559381220827704_579456414_n_zps638d7ca5.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10154337_559380054161154_86093164_n_zps682a086c.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10154337_559380054161154_86093164_n_zps682a086c.jp g.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10153733_559392874159872_166035384_n_zps7a1b3cf9.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10153733_559392874159872_166035384_n_zps7a1b3cf9.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10153733_559392874159872_166035384_n_zps7a1b3cf9.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10153733_559392874159872_166035384_n_zps7a1b3cf9.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10154295_559380184161141_415785812_n_zpsf0f65ebc.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10154295_559380184161141_415785812_n_zpsf0f65ebc.j pg.html)

Lê Duy Dũng
01-04-2014, 01:05 PM
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10154231_559381720827654_1969299945_n_zpseda332e9. jpg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10154231_559381720827654_1969299945_n_zpseda332e9. jpg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10151793_559373937495099_7410492_n_zpsefe50751.jpg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10151793_559373937495099_7410492_n_zpsefe50751.jpg .html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10013900_559390327493460_1032909740_n_zpsef3d04b1. jpg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10013900_559390327493460_1032909740_n_zpsef3d04b1. jpg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10151362_559390767493416_1156302932_n_zps0950112e. jpg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10151362_559390767493416_1156302932_n_zps0950112e. jpg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10015169_559393007493192_936009845_n_zps58318982.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10015169_559393007493192_936009845_n_zps58318982.j pg.html)

Lê Duy Dũng
01-04-2014, 01:06 PM
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10150679_559381774160982_56389873_n_zps509cbc56.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10150679_559381774160982_56389873_n_zps509cbc56.jp g.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10015169_559392264159933_784223473_n_zpse53c7795.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10015169_559392264159933_784223473_n_zpse53c7795.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1979666_559389480826878_786990787_n_zps776faeaf.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1979666_559389480826878_786990787_n_zps776faeaf.jp g.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10007015_559392950826531_1488731034_n_zpse04fe1da. jpg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10007015_559392950826531_1488731034_n_zpse04fe1da. jpg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10012453_559381824160977_809814578_n_zpsf566788c.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10012453_559381824160977_809814578_n_zpsf566788c.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10003934_559380710827755_153641934_n_zps5fa43e71.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10003934_559380710827755_153641934_n_zps5fa43e71.j pg.html)

Lê Duy Dũng
01-04-2014, 01:07 PM
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/10003412_559392134159946_228090976_n_zpsf8531443.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/10003412_559392134159946_228090976_n_zpsf8531443.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1981997_559389827493510_510673946_n_zps10e17096.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1981997_559389827493510_510673946_n_zps10e17096.jp g.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1979665_559381514161008_637832075_n_zps2de58587.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1979665_559381514161008_637832075_n_zps2de58587.jp g.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1975275_559390670826759_644391952_n_zps0d024a86.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1975275_559390670826759_644391952_n_zps0d024a86.jp g.html)

http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1979709_559389964160163_1103529717_n_zpsbdeddc37.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1979709_559389964160163_1103529717_n_zpsbdeddc37.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1979709_559389964160163_1103529717_n_zpsbdeddc37.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1979709_559389964160163_1103529717_n_zpsbdeddc37.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1978912_559381450827681_1783300687_n_zpsf55eb031.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1978912_559381450827681_1783300687_n_zpsf55eb031.j pg.html)

Lê Duy Dũng
01-04-2014, 01:10 PM
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1972334_559392804159879_706294213_n_zps50d16ed0.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1972334_559392804159879_706294213_n_zps50d16ed0.jp g.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1974974_212719652271188_76636113_n_zpse45a6ed9.jpg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1974974_212719652271188_76636113_n_zpse45a6ed9.jpg .html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1959610_212719618937858_512444070_n_zps34c05a4e.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1959610_212719618937858_512444070_n_zps34c05a4e.jp g.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1966865_559381967494296_177150962_n_zpsea6b6263.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1966865_559381967494296_177150962_n_zpsea6b6263.jp g.html)

http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1907949_559390044160155_1636418293_n_zps6fe7cc47.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1907949_559390044160155_1636418293_n_zps6fe7cc47.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1958090_559380834161076_364238710_n_zps15da2650.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1958090_559380834161076_364238710_n_zps15da2650.jp g.html)

http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1962595_559389274160232_558747144_n_zps972c6c37.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1962595_559389274160232_558747144_n_zps972c6c37.jp g.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1920031_559393117493181_2116454050_n_zpsc7ea3cf6.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1920031_559393117493181_2116454050_n_zpsc7ea3cf6.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1959755_212783648931455_1343388724_n_zps82a82cc7.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1959755_212783648931455_1343388724_n_zps82a82cc7.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1625574_559381057494387_778421487_n_zpscacb5060.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1625574_559381057494387_778421487_n_zpscacb5060.jp g.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1743577_212720665604420_133810501_n_zps955f3b97.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1743577_212720665604420_133810501_n_zps955f3b97.jp g.html)

Lê Duy Dũng
01-04-2014, 01:16 PM
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1907949_559390044160155_1636418293_n_zps6fe7cc47.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1907949_559390044160155_1636418293_n_zps6fe7cc47.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1958090_559380834161076_364238710_n_zps15da2650.jp g (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1958090_559380834161076_364238710_n_zps15da2650.jp g.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1514174_212783772264776_1046369936_n_zpsb6ad5fcd.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1514174_212783772264776_1046369936_n_zpsb6ad5fcd.j pg.html)
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/dancay_it/ThanhHoa_GiaLai/1511209_559392754159884_1707664213_n_zpsb8a316ca.j pg (http://s293.photobucket.com/user/dancay_it/media/ThanhHoa_GiaLai/1511209_559392754159884_1707664213_n_zpsb8a316ca.j pg.html)

Mr Chau
01-04-2014, 03:43 PM
Cảm ơn Lê Duy Dũng về những hình ảnh này!

Dương Lê Kim
02-04-2014, 05:50 PM
958
Anh em CĐV Thanh Hóa tại Đà Nẵng chụp hình cùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Vương Văn Việt
959
Anh em Đà Nẵng tham quan Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG