PDA

Xem bản đầy đủ : Tuấn Bờm :X HL Rau Má Thân Yêu :">Tuấn Bờm
22-05-2013, 02:10 PM
Lâu lắm mới được ngồi mày để vào xem tin tức . hic . Tháng 7 này là được về cổ vũ cho Thanh Hóa thân yêu r . nhớ quá :(
http://photo.ssc.vn/images/26717225_643491079000100__tn.jpg
http://photo.ssc.vn/images/257263212_658831984132676_tn.jpg
http://photo.ssc.vn/images/290398003_603192039696671_tn.jpg
http://photo.ssc.vn/images/197521600_643760458973162_tn.jpg