PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng dẫn sử dụng  1. Để truy cập nhanh hơn vào diễn đàn
  2. Tạo Allbum ảnh, Blog cho mình ở diễn đàn.
  3. Cho em hỏi
  4. Cần giúp đỡ
  5. Họ là ai???
  6. Chỉnh sửa ảnh đơn giản bằng PhotoScape
  7. Thay đổi ảnh đại diện, chữ ký, ......